top of page

אילן כהן מגורי

אני חבר בקבוצת ההליכה של עמותת ״מגדלאור״, קבוצה של עיוורים ורואים המטיילת יחדיו בשביל ישראל וענת עמרם הינה מורת הדרך שלנו בחמש השנים האחרונות ואני ממליץ עליה בחום!
ענת מדריכה מעולה המתאימה את הסבריה ואמצעי ההמחשה בהם היא בוחרת להשתמש לקהל השומעים, לגילו ולאופיו.
כאדם עיוור הסבריה של ענת מנגישים את הנוף ומקיפים את תחומי ההיסטוריה, הגיאוגרפיה והחברה בארץ ישראל, הם ברורים ונהירים. ענת בדרכה המיוחדת עושה שימוש באמצעי עזר כגון מזון, חלקי בעלי חיים ויצירות קרמיקה המדמות את המוצר המקורי.
אין ספק כי מדובר במדריכה מקצועית, יצירתית ואנושית, ממליץ ממליץ ממליץ.

bottom of page